Finland 100 i Nyland

Lippusiima ja lapset - Kuva Suomi 100, Suvi-Tuuli Kankaanpää

Kom med och fira vår generations största födelsedagsfest. Tillsammans skapar vi ett för Nyland oförglömligt jubileumsår!

Delta genom att ordna lokalt eller regionalt program. Av oss kan du också söka Finland 100-understöd för ordnandet av program i Nyland.

Infopaket för den som vill medverka i Finland 100-programmet

Understöd för Finland 100 kan sökas i Nyland

Nylands förbund förmedlar understöd för projekt som genomförs i Nyland och som har godkänts till hundraårsjubileets officiella program.

Understöd kan sökas 16.3.2016–31.1.2017. Den högsta summan som beviljas är 10 000 euro. Understöd kan sökas av en person, grupp eller organisation.

 

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • Hur syns den nyländska identiteten i projektet? Vilka nyländska särdrag beaktas och hur kommer de fram i projektet?
  • Är projektet verkningsfullt på regional nivå? Ger projektet upphov till bestående resultat, finns det kontinuitet? Ger projektet upphov till nya traditioner, genomför projektet något nytt och innovativt?
  • Hur ökar projektet den nyländska sammanhållningen? Förenar projektet olika aktörer och specialgrupper, hur stor mottagargrupp riktar sig projektet till?

Om du vill söka regionalt Finland 100-understöd ska du först ansöka om att få medverka i jubileumsårets officiella program på adressen www.suomifinland100.fi.

Kom med i beredningen av vårt gemensamma jubileumsår:

Bild: Finland 100 / Suvi-Tuuli Kankaanpää