För hundra år sedan…

Vuonna 1917
Bild: Helsingfors stadsmuseum

Bekanta dig med ett plock ur statistiken från år 1917

Maj

Sammanlagt 58,9 procent av finländarna röstade i årets kommunalval. I Nylands valdistrikt uppgick deltagandet till 57,8 procent och i Helsingfors valdistrikt till 61,8 procent. Vid det självständiga Finlands första kommunalval 1918 låg valdeltagandet i hela landet på 24,5 procent. I kommunalvalet 1921 röstade 36,1 procent i hela landet och 47,3 procent i Nyland. Det aktivaste valdeltagandet i kommunalvalet hade vi år 1964, då 79,4 procent av alla finländare röster.

April

År 1917 föddes 8 600 barn i Nyland, av vilka 999 dog före sin första födelsedag. Det betyder att 116 barn dog per tusen levande födda. På 2000-talet ser siffrorna helt annorlunda ut: spädbarnsdödligheten har varit som lägst år 2014 med en siffra på 1,6.

Mars

År 1917 bodde det 364 000 personer på det område som i dag är Nylands landskap. I dag bor här 1,6 miljoner människor. För hundra år sedan utgjorde Nyland 12 procent av hela Finlands befolkning. I dag är andelen 30 procent. År 1917 var Helsingfors andel av Nylands befolkning 42 procent medan den i dag är aningen mindre, 39 procent. I och med att områden har införlivats med varandra är Helsingfors i dag större till sin areal än år 1917.

Februari

År 1917 fanns det fem städer i Nyland. I storleksordning var de Helsingfors, Hangö, Borgå, Lovisa och Ekenäs. Landskapet omfattade ungefär fyrtio landskommuner. En av dem var Pyhäjärvi, som i dag är en del av Högfors stad. I Nyland finns numera sammanlagt 26 kommuner, av vilka hälften, alltså 13 stycken är städer.

Januari

År 1917 var Finland indelat i åtta län, av vilka Nyland var ett. Vår östra granne var Viborgs län. Nylands län var till arealen aningen större än vad Nylands landskap är i dag. Till Nyland hörde för hundra år sedan även landskommunerna Anjala, Elimä, Itis och Jaala som i dag hör till Kymmenedalen samt Orimattila som numera hör till Päijänne-Tavastlands landskap.

Bekanta dig med den senaste statistiken om Nyland i Nylands förbunds databank (på finska)