Resultatet

Juhlat

Sex stycken projekt fick Finland 100-bidrag i Nyland i november

Sex projekt har sammanlagt beviljats 50 000 euro i understöd för att förverkliga programmet till Finlands 100-års jubileum i Nyland. I ansökningsomgångens andra bedömningsfas deltog projekt som hade lämnat in sina ansökningar senast 15.9.2016.

Projekten som får bidrag är:

 • FinlandSelfie – Finland sett med ungdomars ögon idag och imorgon, en serie dansproduktioner, västra Nylands dansinstitut Hurja Piruetti.
 • Tarinakaraoke – tarinoita Itä-Uudeltamaalta itsenäisen Suomen eri vuosikymmeniltä, Askola kommunbibliotek
 • Kiitosjuhla rakentajasukupolville, Siskot ja Simot ry
 • Pikkuyrittäjien päivä, Ung företagsamhet rf
 • Uudenmaan Luontohelmet, Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf
 • 100 tasa-arvotekoa – Uudenmaan liiton alue, Kvinnoorganisationernas centralförbund

Sammanlagt 94 ansökningar lämnades in för bedömning. Bland dem deltog 14 projekt redan i den tidigare ansökningsomgången. Två ansökningar överfördes till följande bedömningsfas.

Projekten sökte totalt 839 774 euro i understöd för Finland 100. Deras sammanlagda budget uppgick till 6 034 332 euro.

Styrgruppen för Finland 100 i Nyland framställde förslag på vilka projekt som ska få understöd. Landskapsdirektören fattade det slutliga beslutet om finansieringen.

Nio projekt fick understöd i juni

De första understöden för Finland 100 har beviljats i Nyland. Nio projekt fick understöd på sammanlagt 80 000 euro. Projekten är:

 • FinVillaGe – tekemisen perinne
 • Stop! Möt din historia!
 • Toisinajattelijat
 • Rum för kärlek
 • Yhteisötaideteos Sydänsyli
 • Suomi lentää
 • Pienten sankareiden aikamatka
 • Öppna byar Östnyland
 • MasemaKuvia Suomesta

Fram till 15 maj hade totalt 29 nyländska projekt sökt understöd. Den sammanlagda summan som söktes var ungefär 367 000 euro. Ansökningarna fördelade sig rätt så jämnt mellan olika delar av landskapet, och den klart största delen representerade konst- och kulturprojekt.

Styrgruppen för Finland 100 i Nyland utarbetade förslag på projekt som ska beviljas understöd. Landskapsdirektören fattade det slutliga beslutet om finansieringen. I Nyland delas totalt 150 000 euro ut.

Bekanta dig med bedömningskriterierna

Understöd för Finland 100 kan nu sökas fram till 31.1.2017. Projekt som fått ett nekande svar kan anmäla sig till de följande ansökningsomgångarna.