Isoja ja pieniä tekoja tasa-arvon puolesta

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

100 tasa-arvotekoa

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa.

Tavoitteena on lisätä kansalaisten luottamusta maahamme ja sen kykyyn tarjota hyvät ja tasa-arvoiset elämisen edellytykset kaikille sukupuolille. Tasa-arvolakien ja kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen vaatii Suomessa yhä työtä. Konkreettiset teot toimivat muutosten aikana todisteena jatkuvuudesta ja suomalaisen yhteiskunnan pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Tasa-arvoteko voi olla esimerkiksi aliedustettuna olevan sukupuolen edustajan valinta luottamustehtävään, toimi isyysvapaiden käytön lisäämiseksi, palkkojen avoimuuden edistäminen, maahanmuuttajanaisten erityispalvelun järjestäminen tai seksuaalivähemmistöjen aseman kohentaminen. Tasa-arvotekoja voivat tehdä esimerkiksi yritykset, kaupungit, valtion laitokset, erilaiset järjestöt, oppilaitokset, tiedotusvälineet ja työmarkkinajärjestöt.

Kunkin tasa-arvoteon suunnittelu, toteutus ja rahoitus ovat teon tekijän vastuulla. 100 tasa-arvotekoa -hanke tarjoaa ideointi- ja neuvontatukea mahdollisuuksien mukaan. Kustakin hankkeeseen hyväksytystä tasa-arvoteosta tiedotetaan hankkeen verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavilla. 100 tasa-arvotekoa tarjoaakin erilaisille yhteisöille mahdollisuuden sekä kehittää toimintaansa että saada siitä tunnustusta. Samalla teot toimivat kannustavina esimerkkeinä ja hyvien käytäntöjen jakajina koko yhteiskunnassa.

100 tasa-arvotekoa -hankkeen perustajat ja vetäjät ovat tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE ja Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. Hankkeen kunniapuheenjohtaja on presidentti Tarja Halonen. Hankkeella on 38 kumppaniorganisaatiota, joiden joukossa on Helsingin kaupunki ja poliisi, Yleisradio, Suomen Kuntaliitto sekä monialainen joukko kansalaisjärjestöjä ja naisverkostoja.

Lisätietoja

Hankkeen tiedot
www.tasaarvo100.fi