Kansainvälisiä näkökulmia Suomen itsenäistymiskehitykseen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Pro Finlandia

Kansallisarkiston Pro Finlandia – Suomen tie itsenäisyyteen -hanke on neliosainen näyttelyiden sarja, jossa tarkastellaan Suomen itsenäistymiseen johtanutta kehitystä kansainvälisestä näkökulmasta. Näyttelykokonaisuus muodostuu päänäyttelystä Helsingissä, pitkin maata kiertävistä posterinäyttelyistä, sekä näyttelyn teemaan liittyvistä neljästä Pro Finlandia -julkaisusta.

Hankeen kolmas näyttely on parhaillaan esillä Kansallisarkistossa. Joulukuussa 2016 avautunut näyttely esittelee Suomen suhteita muihin Pohjoismaihin.

Kiinteiden pohjoismaisten suhteiden solmiminen Napoleonin sotien jälkeisen vuosisadan aikana oli erityisen tärkeää Suomelle. Valtaväestön kielellisestä erilaisuudesta huolimatta Suomi omaksui skandinavismin synnyttämän vahvan pohjoismaisen identiteetin ja arvomaailman. Ne toimivat vahvana perustana sekä yhteiskunnan sisäiselle rakentamiselle että ulkosuhteille Suomen aloittaessa vuonna 1917 taipaleensa suvereenina eurooppalaisena valtiona.

Näyttely koostuu alkuperäisasiakirjoista, julkaisuista, valokuvista, maalaustaiteesta ja aikakauden esineistöstä. Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat Pohjola Napoleonin sotien jälkeen, kauppa- ja diplomaattisuhteet, skandinavismi sekä ylioppilasyhteistyö ja yliopistot. Erityistä huomiota saavat saamelaisliike, pohjoismaiset taiteilijayhdyskunnat, sosiaalidemokratia sekä Ahvenanmaan asema. Taiteen saralla huomiota kiinnitetään kirjailija Selma Lagerlöfiin ja taideteollisuutta edistäneeseen Louis Sparreen.

Kansallisarkisto julkaisee näyttelyn yhteydessä samannimisen Editan kustantaman teoksen.

Kansallisarkistossa esillä olevaa päänäyttelyä täydentää 16 julisteen laajuinen posterinäyttely, joka kiertää Pohjoismaissa vuonna 2017. Sarjan aikaisempien osien posterinäyttelyt kiertävät itsenäisyyden juhlavuonna Suomessa.

Pro Finlandia – Suomen tie itsenäisyyteen. Näkökulma: Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti on avoinna Kansallisarkistossa 15.9.2017 saakka. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Lisätietoja

Hankeen tiedot
www.arkisto.fi