Kurkistuksia Itä-Uudenmaan kartanoelämään

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Kartanohanke
Malmgårdin kartano Pernajassa.

Itä-Uudenmaan poikkeuksellisen rikasta kartanohistoriaa esittelevä Kartanohake valottaa kartanoiden taidekokoelmia sekä kartanoiden suomalaiskansallista merkitystä näyttelyin ja luennoin. Kartanohankkeen erityiskohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joille hanke opettaa oman lähiseudun juurten nivoutumisesta osaksi kansallista historiaa.

Kartanot ovat olleet merkityksellisiä toimijoita Suomen historiassa. Ruotsin ja Venäjän vallan aikana kartanot olivat pääasiassa aateliston ja yläluokan omistuksessa. Kartanoherroilla oli merkittävä asema sekä paikallisina vallankäyttäjinä että valtakunnallisessa politiikassa. He vaikuttivat myös perustuslaillisessa ja Suomen itsenäisyyteen johtavassa liikehdinnässä.

Suomen demokratisoitumiskehityksen myötä etuoikeudet riisuttiin kartanoilta, mutta niiden henkinen vaikutus on ollut itsenäisyyden aikanani suuri. Paikallisväestöllä on ollut kartanoihin omakohtainen suhde, sillä kartanot työllistivät ja vaikuttivat yhteisön kehittymiseen.

Tervik aloittaa näyttelyiden sarjan

Suomen juhlavuotta hanke muistaa erityisesti näyttelyissä, joissa kartanoiden rooli nostetaan esiin osana paikallisen ja suomalaiskansallisen identiteetin rakentumista.

Itä-Uusimaa on ollut Suomen kartanorikkainta seutua. Alueen kartanot esittäytyvät näyttelyissä, jotka järjestetään pääasiassa Loviisan Almintalossa. Näyttelyissä pääsee kurkistamaan kartanoiden elämään, historiaan ja nykypäivään. Suomalaisittain ne tarjoavat ainutlaatuisen katsauksen niin taiteen kuin arkkitehtuurin historiaan.

Almintalossa on esillä parhaillaan näyttely Tervikin kartanosta. Tervik edustaa varsin selkeälinjaisesti klassismin piirteitä – onpa 1800-luvun korjausrakentamisen suunnittelijakin suomalaisille tuttu C. L. Engel. Tervikissä on suomalaisten yksityiskotien suurin muotokuvakokoelma, jonka teokset muodostavat myös näyttelyn keskeisen osan. Esillä myös valokuvaaja Signe Branderin mestariotoksia vuodelta 1910. Tervikin kartanonisännät vaikuttivat tärkeissä tehtävissä Ruotsin ja Venäjän vallan aikana, sekä siinä kehityksessä, joka johti Suomen itsenäistymiseen. Tervik-näyttely on avoinna 23.4.2017 saakka.

Lisätietoja

Hankkeen tiedot ja hankkeen tapahtumat
Loviisan taidekeskus