Uudenmaan Suomi 100 -avustus

Suureksi kasvava vuosi

Uudenmaan alueellinen Suomi 100 -avustushaku on päättynyt 31.1.2017. Päätökset viimeisistä avustusta saavista hankkeista tehdään helmi-maaliskuussa.

Liitto on kanavoinut valtioneuvoston myöntämää avustusta valtakunnalliseen Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytyille uusimaalaisille hankkeille. Jaettava avustus sisältää myös Uudenmaan liiton omaa rahoitusta.

Avustushaku oli avoinna 16.3.2016–31.1.2017. Jaettavan avustuksen kokonaissumma oli 150 000 euroa. Yhdelle hankkeelle myönnettävä enimmäisavustus oli 10 000 euroa. Avustusta on voinut hakea henkilö, ryhmä tai organisaatio. Henkilölle avustus on myönnetty stipendinä.

Hakuilmoitus

Hakuohjeet ja raportointi -sivulle on koottu hakijan tarvitsemat tiedot ja hakuprosessin kulku.

Avustusta saaneet hankkeet -sivulla on tiedot tähän mennessä Uudenmaan aluetukea saaneista Suomi 100 -hankkeista.

Avustusta saaneiden hankkeiden viestintäohje auttaa hankkeita onnistumaan juhlavuoden viestinnässä.

Lisätietoja

Virpi Martikainen
Uudenmaan Suomi 100 -aluekoordinaattori
050 436 5544