Hakuohjeet ja raportointi

Suunnittelua - Kuva Suomi 100, Suvi-Tuuli Kankaanpää

Uudenmaan liitto on kanavoinut Suomi 100 -ohjelmahankkeille alueellista Suomi 100 -avustusta. Avustushaku on päättynyt 31.1.2017. Hakijana on voinut olla yksityishenkilö, ryhmä tai organisaatio.

Hakuaika oli jaettu kolmeen jaksoon. Avustusta saavat hankkeet valittiin kunkin jakson päättymisen jälkeen. Esityksen avustusta saavista hankkeista teki Uudenmaan Suomi 100 -ohjausryhmä. Päätöksen avustuksen saajista teki maakuntajohtaja.

Avustuksen suuruus on enintään 10 000 euroa. Alueellisesti merkittäville hankkeille voidaan kuitenkin erityisharkinnalla myöntää tätä enemmän tukea. Yksityishenkilölle avustus myönnetään stipendinä.

Hakuilmoitus

Hakuehdot

 • Hanke on hyväksytty mukaan valtakunnalliseen Suomi 100 -ohjelmaan
 • Hanke toteutetaan Uudellamaalla joko kokonaan tai osittain esimerkiksi osana valtakunnallista hanketta
 • Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää EU:n tai Suomen laeissa säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää, joka on 200 000 euroa

Arviointiperusteet

Uudenmaan alueellisten hankkeiden sisältöä arvioidaan seuraavasti:

 • Miten uusmaalaisuus näkyy hankkeessa? Mitkä ovat uusmaalaisia erityispiirteitä ja miten ne näkyvät hankkeessa?
 • Onko hanke alueellisesti vaikuttava? Saadaanko hankkeella aikaan pysyviä tuloksia, onko sillä  jatkuvuutta, synnyttääkö se uusia traditioita? Toteutetaanko hankkeessa jotain uutta ja innovatiivista?
 • Miten hanke lisää uusmaalaista yhteistyötä ja yhteishenkeä? Yhdistääkö hanke eri toimijoita ja erityisryhmiä? Kuinka laajalle yleisölle se on suunnattu?

Hakemukset arvioidaan Uudenmaan juhlavuoden kokonaisuuden kannalta, jotta rahoitettavat hankkeet jakautuvat alueelle sisällön ja sijainnin puolesta tasapuolisesti.

Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Avustus ei voi kattaa hankkeen kustannuksia kokonaisuudessaan eikä sitä voi käyttää kalusto- ja infrastuktuurihankintoihin.

Hakemuksen jättäminen

1. Varmista, että olet mukana Suomi 100 -ohjelmassa

Hakeudu mukaan valtakunnallisen Suomi 100 -sivuston kautta. Huomaa, että hakemuksen hyväksyminen voi kestää useita viikkoja, sillä hakemuksia tulee sihteeristölle paljon.

2. Tutustu huolella hakuehtoihin ja lainsäädäntöön

3. Täytä hakulomake verkossa

 • Vastausohjeet tulevat näkyviin jokaisen kysymyksen kohdalla, kun viet hiiren täytettävän kentän päälle
 • Siirry seuraavaan kenttään tabulaattorin tai hiiren avulla
 • Voit tallentaa keskeneräisen hakulomakkeen koneellesi ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin

4. Tallenna ja esilähetä hakemus

 • Tallenna hakemus täytön jälkeen ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen suomi100@uudenmaanliitto.fi. Tämä tehostaa hakemusten käsittelyä.

5. Tulosta ja lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitteet

 • Lähetä allekirjoitettu hakemus skannattuna osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan liitto, Kirjaamo, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
 • Merkitse sähköpostiin tai kuoreen tunnus Suomi 100 Uudellamaalla
 • Hakemukseen tulee aina liittää valtioneuvoston kansliasta sähköpostitse tullut hyväksymisilmoitus Suomi 100 -ohjelmaan
Suomi 100 Uudellamaalla -avustuksen hakulomake

Lomake toimii Adobe Reader-ohjelmalla, jonka voit ladata ilmaiseksi netissä. Varmistathan, että sinulla on käytössä viimeisin versio. Kaikki selaimet eivät tue lomakkeen täyttöä. Varmimmin toimii Internet Explorer.

Päätösprosessi

Hakemuksen käsittelyn prosessi Uudenmaan liitossa:

Avustushaun prosessi

Päätösaikataulu

Suomi 100 Uudellamaalla -hankkeen ohjausryhmä arvioi hankehakemukset ja tekee esityksen myönnettävistä avustuksista Uudenmaan liitolle.

Ohjausryhmä kokoontuu kolme kertaa hakukauden aikana ja hakemukset käsitellään seuraavasti:

 • 15.5.2016 mennessä saapuneet hakemukset – avustuspäätökset kesä-heinäkuussa
 • 15.9.2016 mennessä saapuneet hakemukset – avustuspäätökset loka-marraskuussa
 • 31.1.2017 mennessä saapuneet hakemukset – avustuspäätökset helmi-maaliskuussa

Sopimus avustuksen käytöstä

Valtionavustuslaki edellyttää, että Uudenmaan liiton ja avustuksen saajan välille solmitaan sopimus, joka koskee valtionavustuksen käyttöä ja valvontaa. Sopimuskappaleet toimitetaan avustuksen saajalle päätöksen yhteydessä, ja hakija palauttaa molemmat kappaleet allekirjoitettuina Uudenmaan liitolle.

Raportointi

Avustuksen saajan velvollistuus on käyttää avustus siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen saaja raportoi avustuksen käytöstä seuraavasti:

Tarkemmat ohjeet raportoinnista annetaan avustuspäätöksen yhteydessä. Raportoinnin laiminlyönnistä voi seurata avustuksen takaisinperintä.

Maksuaikataulu

Hakija voi valita, maksetaanko puolet avustuksesta ennakkona, vai maksetaanko koko avustus yhdessä erässä.

 • Ennakko maksetaan, kun avustussopimus liiton kanssa on solmittu. Loppuerä maksetaan, kun Uudenmaan liitto on hyväksynyt hankkeen loppuraportin.
 • Jos avustus maksetaan yhdessä erässä, maksu toimitetaan Uudenmaan liiton hyväksyttyä hankkeen loppuraportin

Uudenmaan Suomi 100 -ohjausryhmä

Esityksen avustusta saavista hankkeista tekee Uudenmaan Suomi 100 -ohjausryhmä. Ryhmään kuuluvat:

Lisätietoja

Virpi Martikainen
Uudenmaan Suomi 100 -aluekoordinaattori
050 436 5544

 

Sivun kuvituskuva: Suomi 100 / Suvi-Tuuli Kankaanpää