Amisto Road Show kör igång i oktober

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

I oktober beger sig yrkesskolan Amisto i Borgå ut på vägarna i lastbil igen då de besöker östnyländska skolor och berättar om sitt omfattande utbildningsutbud. Road Showen är ett resultat av Amistos aktiva studerande och anställda. De har huvudrollen i arrangemangen och står bakom idéerna och verkställandet. De studerande har bland annat hand om att ordna med belysning, musik, verksamhetspunkter och att producera marknadsföringsmaterial.

I Road Showen deltar studerande från Amistos alla verksamhetsställen: Askola, Styrmansvägen och Alexandersgatan i Borgå samt från Lovisa. I Road Showen deltar även i år östa Nylands läroavtalscenter Opso och som ny aktör medverkar Askolan lukio. Det utlovas en fin show som också bjuder på program med anknytning till Finlands hundraårsjubileum.

Ju mer information som finns tillgänglig, desto färre felaktiga branschval

Showen inleds med en så kallad Amisto Catwalk, där yrkesskolans studerande förevisar sina egna yrken. Efter catwalken har besökarna möjlighet att gå runt till de olika utbildningsområdenas egna punkter, där de studerande berättar om den egna branschen och svarar på frågor.  Besöket tar i sin helhet ungefär en och en halv timme.

Road Showen har uppnått ett av sina viktiga mål då de unga som funderar på ett yrke har fått en bra bild av Amistos utbud och studiemöjligheter. Amisto erbjuder rikligt med alternativ: 19 olika yrkesinriktade grundutbildningar och 27 olika kompetensområden. Vid sidan av yrkesstudierna kan man också avlägga gymnasiestudier och ta studentexamen. Opsos representanter berättar om läroavtalsutbildningen. Utöver ett digert utbud av yrkesinriktade studier erbjuder Amisto också möjlighet till handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (VALMA).

Road Showen informerar också grundskoleeleverna och deras lärare och annan publik om den kommande, nya läroanstalten Edupoli. Läroanstalterna i östra Nylands utbildningssamkommun Amisto och Edupoli samt Opso går samman i början av 2018 och blir nya Edupoli, som kommer att svara för all yrkesutbildning som samkommunen erbjuder.

Mera information

Amiston Road Show