Fin Village bjuder in finländare att ta del av stickad design

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Fin Village firar Finlands hundraårsjubileum genom att föra samman aktörer inom olika kulturbranscher och alla medborgare för att tillsammans fortsätta den finska traditionen med stickad design. Yrkeshögskolan Metropolias innovativa projekt tar finsk ull och färdigheter i stickning till modern tid med hjälp av ett välplanerat koncept som engagerar en stor publik och ger upphov till mångsidigt samarbete.

Fin Village-projektet når sin kulmen i månadsskiftet september–oktober vid evenemanget Suomi neuloo i Kattihalli i Södervik. Under tre dagar får man vid utställningar, modevisningar, försäljningsstånd och i konstverk beskåda olika stickningsarbeten. Konstnärlig ledare för modevisningen är koreograf Anandah Kononen och huvudartist är Mai Komori, dansös vid Finlands nationalbalett. Vid uppvisningen får man se inhemska stickade kollektioner av inhemska designmärken samt de bästa plaggen som valts ut i en designtävling. Ett gemensamt tema är Finlands hundraåriga historia och Östersjön. Tävlingen var öppen för vem som helst och deltagandet var digert. Vinnarna i designtävlingen offentliggörs och belönas i samband med modevisningarna.

Vid utställningen Näkyväksi neulottu som ordnades på Kervo konstmuseum Sinkka i vintras uppmuntrade man besökarna att fortsätta på de Östersjöinspirerade verk som Metropolias textilstuderande hade gjort.  Utställningen var populärare än väntat då den totalt hade mer än 15 000 besökare, av vilka ungefär hundra deltog i färdigställandet av konstverken. Verken auktioneras ut söndagen den 1 oktober vid evenemanget Suomi Neuloo. Det går redan nu att bekanta sig med konstverken på Fin Village-projektets webbplats och där är det också möjligt att lägga bud.

Sedan mars har vem som helst haft möjlighet att delta i Riitta Nelimarkkas textilkonstverk genom att tillverka tofsar. I synnerhet skolor och daghem har tagit sig an utmaningen. Alla grupper och privatpersoner som deltar får sitt namn angivet på baksidan av konstverket i ull. Ryan offentliggörs och auktioneras vid evenemanget Suomi Neuloo. Intäkterna för konstverken går till oavkortade till arbetet med att skydda Östersjön. Kolla på videonoch få reda på hur du kan delta!

Fin Village ordnar också workshoppar där man bland annat får lära sig hur man gör en peruk i ull. Perukerna har gjorts under vintern i Flickornas hus i Helsingfors. I november ordnas även fler workshoppar i samband med Villa Hagasunds utställning Sata ja rapiat.

Ullen i fokus på höstens utställningar och modevisningar

Evenemanget Suomi Neuloo (Finland stickar) går av stapeln 29.9–1.10.2017 klockan 11–18 i Kattilahalli i Södervik i Helsingfors. I samband med evenemanget ordnas modevisningar med temat Suomi kertoo neuloen den 30 september klockan 13, 15 och 17. Den 1 oktober från och med klockan 13 ordnas en auktion med textilkonst. Intäkterna går till arbetet med att skydda Östersjön. Inträdet till utställningen och modevisningarna är gratis.

I Villa Hagasund öppnar den 10 oktober en fotoutställning som skildrar hundraåriga – och även äldre – helsingforsares livsskeden i vår huvudstad. Stadens förändringar åskådliggörs med hemalbum och egna berättelser. Utställningens höjdpunkt är de stora och ståtliga kollagen av porträtt som fotokonstnären har gjort. Utställningen omfattar också utställningen FinVillage – tekemisen perinne, workshoppar, stick- och handarbetsminnen samt modevisningar.  Modevisningarna som förevisar inhemska, stickade kläder hålls den 12 november klockan 12, 13, och 14. Workshoppar ordnas den 11 november mellan klockan 12 och 16. Inträdet till utställningen och modevisningarna är gratis.

I Villa Hagasund förevisar Fin Village också vardagsdesign, grytlappar från olika tidsperioder och bidrag som deltagit i Fin Village-grytlappstävlingen. Det är möjligt att delta i tävlingen fram till september. Både i Kattilahalli och Villa Hagasund har man möjlighet att ta del av äldre människors sticknings-, ull- och handarbetsrelaterade minnen i ett så kallat minnesrum som gruppen Concreatives har skapat.

Ytterligare upplysningar

www.finvillage.fi
Finvillage på Facebook och Instagram
finvillage2017@gmail.com