Försommarens ansikte Sari Lehtinen inspireras av kultur och uppskattar presidenter

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Sari Lehtinen

Text och bild: Jani Honkonen

Sari Lehtinen, som för 25 år sedan flyttade till västra Nyland från Helsingfors, älskar kultur, Finlands historia och vet otroligt mycket om Elias Lönnrot. Under jubileumsåret guidar hon också besökare i Lönnroths hemtrakter i Sammatti i Lojo. Sari har tidigare studerat språk, kultur och teater men arbetar sedan fem år tillbaka inom socialområdet. Allt sedan studietiden har hon haft en glöd för att skapa upplevelser och händelser för andra och den tar i dag upp en stor del av hennes vardag och fritid.

Att med frivilliga krafter arrangera olika slags evenemang är enligt Sari väldigt givande, även om det ibland går åt en del av hennes egna inkomster för att ordna olika jippon. Trots det hoppas Sari att hon alltid får ha kulturen som en trevlig hobby som på ett lämpligt sätt bryter vardagen. Saris dotter studerar kulturproduktion, vilket innebär att kulturen finns närvarande också hemma i samband med diskussioner och i forma av teatersamarbete.

Då Sari reflekterar över vår självständighet för hon fram att hon vill att människorna ska komma ihåg att självbestämmanderätten och självständigheten inte ska tas för givet i dagens osäkra värld. Under våra hundra år av självständighet värdesätter Sari finländarnas förmåga att genom årens gång jämka sig mellan stormakterna. Hon sätter också värde på det fredsarbete som finska statsmän och medborgare har gjort under årens gång och upprätthållit en positiv bild av Finland och goda förbindelser till grannländerna. Sari anser inte heller att ett litet land ska vara malligt och bråka, utan diplomatiskt komma överens om saker.

Saris tankar kring självständighet hänger också ihop med hennes finska hjältar. Hon nämner särskilt dem som varit presenter under hennes tid, från Urho Kekkonen till Sauli Niinistö. De har lyckats skapa och upprätthålla fungerande förhållanden med andra länder och arbetat för att främja fred och jämlikhet. Bland dem som har arbetat för fred nämner hon Ahtisaari och Halonen, vid sidan av Elisabeth Rehn. I det stora hela uppskattar Sari Lehtinen människor som ihärdigt talar för de saker som de själva tror på.

Saris hälsning till dem som läser nyhetsbrevet är att människorna ska leva enligt jubileumsårets tema Tillsammans och lyssna på varandra. Hon tycker det är jättefint att jubileumsåret i synnerhet tar fasta vid människornas vanliga vardag och sätt fira, samt det att alla finländare har möjlighet att delta i festligheterna kring vårt fosterlands hundra år av självständighet.

Finland 100 i Sammatti

Sari medverkar i många evenemang i Sammatti under Finlands hundraårsjubileum. Huset i Lammi (på bilden) i Sammatti respekterar Elias Lönnroths kulturarv och ett hem för det finska språkets föregångare då han var gammal. Sari är en av dem som tar hand om huset och guidar besökare. Av andra händelser i Sammatti lyfter hon fram Kirmusjärvi Kiertäen som ordnas den 10 juni. Då tar man sig de 14 kilometrarna runt Kirmusjärvi antingen till fots eller med cykel. Längs rutten finns hundra olika stationer där man får ta del av såväl lokal som internationell historia från varje år.

Det bjuds också på kulturhistoria i form av olika musikevenemang och teater. I början av juni ordnas bland annat så kallade Sampojuhlia i Lönnrots barndomshem Paikkari torp. Enligt Sari erbjuder Sammatti program för alla åldrar under jubileumsåret.

Ytterligare information

Finland 100 i Lojo
Finland
100 i Sammatti