Landsvägarna kallar de äldre, Tour de Porvoo – Borgå

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Porvoon Suomi 100 kasvot

Borgå stad ordnar bilburen service för landsbygden i Borgå. Tour de Porvoo – Borgå är en del av jubileumsårets Finland 100 program. Det är fråga om ett samarbete mellan stadens olika sektorer, en trafikidkare, skolor, föreningar samt församlingen. Programinnehållet har en koppling till jubileumsåret Finland 100. Verksamheten koordineras av stadens äldreomsorg.

Tour de Porvoo – Borgå genomförs med servicelinjen Passeli i servicebyarna Hindhår och Kullo. Passeli, som är ett tillgängligt fordon, har ett begränsat antal passagerarplatser, varför tyngdpunkten ligger på hemvårdens klienter.

– Detta är ett inspirerande försök. I centrumområdet finns många verksamheter och aktiviteter, såväl föreningars som stadens. Borgå är dock en kommun med en omfattande landsbygd och därmed långa avstånd till tjänsterna. Så nu ville vi prova något helt nytt. Vi tar tjänsterna närmare hemmet och stöder på så sätt hemmaboendet och friskar upp de äldre, berättar Petra Bärlund-Hämäläinen, koordinerare av frivilligarbete vid äldreomsorgen i staden.

Servicelinjen Passeli avhämtar klienten hemifrån och kör tillbaka hem efter resan. Sammanlagt 10 resor ordnas. Varje resa tar cirka 1,5–2 timmar. Under körresan erbjuds det varierande program i Passeli, och stadens representant följer med som reseledare. Bussen får besök av personal från Borgå museum, musiker, idrottsinstruktörer och överraskningsgäster.  I programmet ingår också att uppfylla önskemål från passagerare och att bekanta sig med hembygden.

– Servicelinjen Passelis buss lämpar sig ypperligt för ändamålet. Bussen är så pass lättstyrd att vi kan köra ända fram till den äldres hemdörr, och dessutom är det lätt att stiga på och av. Detta är ett fint sätt att förena våra krafter för att nå de äldre i landsbygden, minska en eventuell känsla av ensamhet och friska upp tillvaron, säger trafikidkaren Henrik Forsblom.

– Jag har ofta blivit frågad varför all verksamhet alltid ordnas i stadens centrum. Vi är medvetna om behovet och vill för egen del göra något åt saken. Jag är verkligt glad över försöket och hoppas att de äldre som deltar i resorna också finner dem njutbara, säger servicechef Ansa Lindqvist-Bergheim.

– Det skulle vara härligt om denna serviceform kan påvisa att den behövs och vi får möjlighet att i framtiden ordna motsvarande resor till flera byar. Jag är verkligt glad över att det finns villiga passagerare och aktörer som vill vara med och genomföra programmet. Detta är en bra start till något mer bestående, säger Petra Bärlund-Hämäläinen.

Närmare upplysningar

Koordinerare av frivilligarbete Petra Bärlund-Hämäläinen, tfn 0400 186 818
Servicechef Ansa Lindqvist-Bergheim, tfn 040 575 7758