Levande minnesbilder ställs ut i Hangö

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Stadshusgalleriet i Hangö fylls från och med den 24 oktober av levande minnesbilder från orten. Materialet till den intressanta utställningen samlades ifjol genom intervjuer med Hangöborna. På videor som visas på utställningen berättar stadsborna om sina livsskeden, sin arbetshistoria och hembygd.

– Besökarna kan välja att ta del av olika livshistorier från en tidsperiod på hundra år. De insamlade minnena skildrar stadsbornas kollektiva identitet; hur det är att vara Hangöbo och också förändringar som skett i arbetet och fritiden, berättar utställningskurator Kristian Åberg.

I galleriet kan man till exempel ta del av Kurts berättelse. Han har levt mer än 90 år i Hangö, arbetat bland annat i Sverige och seglat längs finska kusten. Man kan också bekanta sig med hundraåriga Gunda och hennes långa karriär inom både körsång och trion DoReMi-sisters. Videon bjuder givetvis också på sång.

– För besökarna visas också på en stor duk olika dokumentärer som sammanställts av det insamlade materialet, såsom Hangö i krig, Hangö lever av havet, Hangös och Finlands industri och Hangö och musiken, berättar Åberg.

– Därtill ställer man ut Hangöfotografers- och konstnärers egna tolkningar av sin hembygd. Hangö guider återger också utställningens tema på sitt eget sätt. Evenemanget ger besökarna en möjlighet att uppleva ett stycke levande hembygdshistoria, fortsätter han.

En europeisk stad

Hangö har varit en europeisk stad redan från början. Staden utvecklades i kontaktpunkten mellan Inlandsfinland och Europa. Via hamnen och järnvägen transporteras förutom varor också kunskap och idéer.

–  Hangö har varit viktigt för Finland på grund av stadens ankarplatser och hamnar, men staden har också varit i en nyckelposition med tanke på försvaret och Finska viken; den som har haft herravälde över Hangö udd har också varit herre över Finska viken. Hangö är således ett unikt och utmärkande objekt som skildrar strukturförändringarna i ett urbaniserat Finland.

Åberg konstaterar att de europeiska städerna nu är mitt inne i en tid av sociala, ekonomiska och samhälleliga förändringar. Städerna försöker finna nya idéer och uppgifter och skapa nya nätverk.

– Utställningen är ett litet försök att delta i den här diskussionen, sammanfattar han.

Finland 100 – Vad är städer gjorda av?

FRAMTIDEN I MINNESBILDER – HANGÖ I EUROPA

24.10–12.11.2017, öppet kl. 9–18, på veckosluten kl. 10–17
Adress: Stadshusgalleriet, Rådhustorget 5, Hangö.

Ytterligare upplysningar:
Webbplats
Facebook

Tulevaisuus muistikuvissa näyttely Hangossa
Bild: Stadshusgalleriet i Hangö