Oktober månads ansikte: Eero Väisänen utmanar människor att bry sig och tillsammans göra goda gärningar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Eero Väisänen_kuva Jani Honkonen

Eero Väisänen är en man som njuter av samvaro och galna idéer. Eero står bakom till idén till Finland 100-projektet Hela Finland tackar som föreningen Siskot ja Simot förverkligar. Syftet med projektet är att tacka generationen som gjorde Finland till ett välfärdssamhälle.

Projektet Hela Finland tackar startade i början av året och har redan fått vind i seglen. Eero tror att många fler evenemang kommer att anmäla sig till kampanjen då vi går mot årets slut.

− Det ordnas till exempel en åldringsvecka, julfester och självständighetsfester. Det bästa är att vem som helst kan delta med sitt eget jippo. Vi tar hand om att se till att tackfesterna och evenemangen finns på webbplatsen kokosuomikiittaa.fi och på sociala medier.

− Målet är att så många kommuner i Finland som möjligt ska ta del i kampanjen. Ett tack kan vara till exempel en trädgårdsfest i ett servicehus eller sångstund med förskolebarn. Det viktigaste är att man medverkar i projektet tillsammans och att folk kommer ihåg att anmäla sina egna jippon på vår webbplats, betonar Eero.

Hela Finland tackar förverkligas i samarbete med Kommunförbundet, Finland 100 i Nyland och flera andra samarbetspartner och organisationer. Projektets huvudevenemang arrangeras i Träskända den 28 oktober och festen förgylls av artister som bland andra Katri Helena. Projektets beskyddare, maka till republiken Finlands president, fru Jenni Haukio är också inbjuden.

Gemenskapen Siskot ja Simot ordnar aktiviteter för äldre

Eero Väisänen kom med idén till Siskot ja Simot-föreningen redan för flera år sedan då han arbetade som chef för personalförvaltning och utvecklingsverksamhet inom kommunsektorn. Den ursprungliga idén blev ändå kvar i skrivbordslådan efter att Eero beslutat sig för att studera vidare inom ledarskap och organisationsutveckling vid handelshögskolan i Jyväskylä.

Eero har lång erfarenhet inom företagsverksamhet men har ändå alltid sett sig själv som en samhällssjäl. Redan i slutarbetet som han gjorde för sin MBA-examen behandlade han socialt välbefinnande och hur det kan utvecklas i lokala samfund. Som en del av slutarbetet presenterade han en färdig plan på ett samfund som skulle grunda sig på frivilligarbete och förebygga isolering av äldre.

År 2013 var tiden mogen för att Siskot ja Simot ry kunde grundas. Samtidigt ordnades det första jippot Välittämisen keikka. Eero har fungerat som föreningens verksamhetsledare sedan starten men han var ändå inte ensam om att ordna rekreationsdagen i servicehuset i Träskända. Inbjudningar gick ut till frivilliga och fler än 70 personer anmälde sig till det första pop up-evenemanget.

− Siskot ja Simot ordnar unika jippon som har som mål att göra de äldre människornas vardag mer innehållsrik och varierande.  Vi bygger också broar mellan generationer genom att föra samman människor i olika åldrar. Hittills har vi ordnat såväl filmevenemang som olika slags fester, utflykter och trädgårdstalkon. Vår verksamhet omfattar tills vidare Träskända och de fyra grannkommunerna samt Åbo, Nyslott och Letala, räknar Eero upp.

− Nya kommuner anmäler ständigt om intresse att vara med, fortsätter han.

Mormorsdisko lockade fler än 700 festprissar till Tavastia

Det senaste evenemanget arrangerade Siskot ja Simot tillsammans med geronomistudenterna Mikko Haapalainen och Joni Tammisalo: ett mormorsdiskotek där skivorna snurrade och människorna festade. Tavastia är en legendarisk gigplats och har en stor betydelse också för många äldre personer.

Planeringen påbörjades på våren och trots olika utmaningar lyckades man i början av september förverkliga projektet. Då fylldes Tavastia av tiotals rullstolar och rollatorer tillsammans med fler än 700 festsugna deltagare.

Mormorsdiskot gav Siskot ja Simot väldigt mycket synlighet. Evenemanget har varit framme i nyheter och på sociala medier och således har telefonen gått het och e-posten fyllts. Evenemanget väntas eventuellt få en fortsättning och även nya samarbetspartner. Trots sitt namn är ju mormorsdiskot avsett för både män och kvinnor, tipsar Eero.

Ett fritt och självständigt land med många hjältar

För Eero innebär självständigheten framför allt att Finland är ett fritt land och att vi alla har möjlighet och rätt att förverkliga oss själva.

−Man måste kunna vara stolt över självständigheten och värdesätta den då vi lever i en situation som nationellt sett är unik, det vill säga att självständigheten är en del av vardagen och en självklarhet för oss. Så är det inte överallt.

− Vi måste ändå tillsammans se till att alla få ta del av samhället − också till exempel äldre människor och invandrare.

Eero har många finska hjältar och det känns inte rätt att nämna en framom de andra. Han värdesätter ändå de viktiga personerna i vårt lands historia och konstaterar att också hans egna hjältar är från tiden kring självständighetens början och före den. Bland presidenterna nämner han Finlands fäder K.J. Ståhlberg, Risto Ryti och C.G.E. Mannerheim. Han tar också upp Hannes Kolehmainens första OS-guld i Stockholm 1912 då han sprang in Finland på världskartan.

Eero, som är verksam inom frivilligarbete både med Siskot ja Simot och kampanjen Hela Finland tackar vill också särskilt lyfta fram våra viktiga frivilligorganisationer och den finska talkoandan.

− Det finns en massa människor som frivilligt har gett sin insats för Finland. Till exempel de som medverkade i Lotta Svärds verksamhet och de frivilliga i många andra organisationer är en de av det civila samhälle som utgör grunden för vårt land.

Eero hälsar till nyhetsbrevets läsare och det självständiga Finland med följande ord:

− Bry er om varandra!

Mera information:
Hela Finland tackar-fest för seniorer på Saunakallion koulu i Träskända 28.10 klockan 15.30.
Hela Finland tackar-kampanjens webbplats, där du också kan anmäla ditt eget evenemang:
www.kokosuomikiittaa.fi
Siskot ja Simot ry

 

Text och bild: Jani Honkonen