Åtta nyländska Finland 100-projekt får understöd – Stort deltagande i sista ansökningsomgången

Jubileumsårets nyländska projekt deltog ivrigt i ansökan om Finland 100-understöd som kanaliserades via Nylands förbund. Den sista ansökningsomgången avslutades i slutet av januari, varefter åtta projekt beviljades understöd på sammanlagt 20 000 euro. Understödet gick till följande projekt: Från 0 till 100 med finlandssvensk barnmusik, Pro Culturae rf Nuorten mykkäelokuva …

Berättelser om framgång och strid på kartan

Projektet 100 vuotta – 100 tekijää (100 år – 100 personer) gör det möjligt att ur ett personperspektiv och med hjälp av en karttjänst ta del av och återuppleva framgångs- och stridshistorier från tiden då Finland blev självständigt.