Vanda främjar hälsa och välmående

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Sydän rannalla
Bild: Finland 100, Suvi-Tuuli Kankaanpää

Vandas social- och hälsovårdstjänster fokuserar under jubileumsåret på att främja hälsa och välfärd med temat Sata kertaa parempi olo (på svenska ungefär Må hundra gånger bättre). Temat tar fasta vid Finlands framtid; genom att man tar hand om sitt eget och sina närståendes välmående tar man också hand om hela Finland.

Stadens temahelhet tar i beaktande alla invånare från småbarn till äldre personer. Helheten omfattar flera mindre evenemang och teman. I arrangemangen deltar stadens samarbetspartner från den egna organisation samt utanför den. Bland annat olika organisationer och företag som producerar välbefinnande medverkar.

Det största evenemanget är välfärdsveckan Finland 100 år som ordnas 9–15.10.2017. Syftet är att kommuninvånarna ska må bra och inspireras till att ta hand om sitt välbefinnande.

Satsningar på familjer och förebyggande av ensamhet

I maj låg Vandas fokus på familjer och vikten av att leka i samband med den riksomfattande lekdagen. Det ordnades bland annat ponnyturer och ansiktsmålning för barn och traditionella gårdslekar för hela familjen. Man hade också möjlighet att bekanta sig med de olika tjänsterna som Vanda stad ordnar för familjer.

Inom äldreomsorgen vill man under jubileumsåret lyfta fram välfärdsplanen för den äldre befolkningen i Vanda. Viktiga saker som uppmärksammas är bland annat att stöda möjligheterna att bo hemma, minska på ensamheten och upprätthålla och förbättra rörelseförmågan. Som en helt ny aktivitetsform introducerar tar man i bruk rikshor, som äldre personer ska få åka i.

Tillsammans med samarbetspartnerna ordnar staden olika evenemang kring temat Yhdessä eroon yksinäisyydestä (Tillsammans blir vi kvitt ensamheten). Målet är ett främja äldre människors psykiska, sociala och fysiska välbefinnande. Äldreomsorgen vill också aktivera seniorerna till att hitta olika aktiviteter och händelser där de kan träffa andra människor.

Ytterligare upplysningar

vantaa.fi/suomi100