Tekoja Itämeren hyvinvoinnin puolesta

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Viking Line

Suomalaisen liikenteen, matkailun ja virkistäytymisen valttikortti Itämeri on juhlavuonna Viking Linen erityisen huomion kohteena. Vuoden 2017 aikana laivayhtiö kertoo toimistaan Itämeren hyväksi ja kannustaa muitakin Itämerellä ja sen ympäristössä toimivia tahoja mukaan meren suojeluun.

Saaristoluonnon vaalimiseen tähtää myös yhtiön keräystavoite. Juhlavuonna Viking Line lahjoittaa 50 000 euroa Helsingin yliopistolle kuuluvalle Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle. Hangon itäpuolella Suomenlahden suulla sijaitseva asema toimii biologisen tutkimuksen keskuksena ja tarjoaa tiloja kenttäkursseille ja seminaareille. Yliopiston ja yhtiön yhteistyön tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoutta elinvoimaisesta ja monimuotoisesta meriluonnosta.

Viking Line kertoo, että pitkäjänteisyyden ja aktiivisuuden avulla yhtiön ympäristötyö ylittää kansainvälisten sopimusten ja lakien asettamat vähimmäistavoitteet. Tärkeä osa ympäristötyötä on yhteistyö Itämeren suojeluun keskittyvien ympäristöjärjestöjen kanssa. Yhtiö on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi polttoaineenkulutukseen, jätevesien käsittelyyn, kierrätykseen ja päästöihin.

Lisätietoja

Viking Linen Suomi 100 -sivusto